ساخت فرانسه
در سایز ۲۵ × ۱۵ موجود می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

برای دریافت این محصول به آدرس:
تبریز _ گلگشت _ خیابان عطار نیشابوری _ نبش کوچه ی گلباز تجهیزات دندانپزشکی اسدزاده مراجعه نمایید.

@dentalmark