انواع اينسترمنتهای آلمانی، برزيلی و چينی با تخفيف

تلفن تماس ٣٥٥٣٩٠٠٠

برای دریافت این محصول به آدرس:
تبریز _ گلگشت _ خیابان عطار نیشابوری _ نبش کوچه ی گلباز تجهیزات دندانپزشکی اسدزاده مراجعه نمایید.