انواع روتور MDF هاي گلاس با چرخ(پرتابل) ٥ كشو و ٦ كشو