قابل توجه دندانپزشکان و دانشجویان محترم

گوتا پرکا و کن کاغذی در تمامیه سایزها موجود و آماده ی توزیع می باشد
برای دریافت این محصول به آدرس: تبریز _ گلگشت _ خیابان عطار نیشابوری _ نبش کوچه ی گلباز تجهیزات دندانپزشکی اسدزاده مراجعه نمایید.